Skriv ut

§3 LØNNSRAMMER


Lærlinger:
1. år
ltr. 1
2. år
ltr. 2
3. år
ltr. 3
4. år
ltr. 4
 
 
T1-ufaglært
 
Ans.    0          2          4          6          8          10       
            12       13        14        15       16        17
 
Merknad:
Fagarbeiderstatus
Arbeidstakere med 6 års tjeneste som ikke har relevant utdanning/fagopplæring kvalifiserer til avlønning som fagarbeider i lønnsramme T2Faglært.
Gjennomførte kurs og opplæring i henhold til opplæringsplan kvalifiserer til avlønning som fagarbeider tidligere enn 6 år. Kurs og opplæring er forpliktende for begge parter.
 
 
 
T2-faglært
 
Ans.    0          2          4          6          8          10       
1.         14       15       16        17        18        19
 
2.         20
3.         21
4.         22
5.         23
6.         24
7.         25
8.         26
9.         27
10.      28
11.      29
12.      30
13.      31
14.      32
15.      33
16.      34 - 50
 
Merknad:
 
Fagbrev
  • Ansatte med relevant fagbrev eller annen tilsvarende utdanning og 6 års bransjeansiennitet innplasseres fra lønnstrinn T2.4.
  • Ansatte med to eller flere relevante fagbrev innplasseres fra lønnstrinn T2.7.
 
Særlige funksjoner
  • Videooperatør, lysbordoperatør, lydtekniker, innplasseres fra lønnstrinn T2.6.
 
Høgskole
  • Ansatte med relevant bachelorutdanning uten bransjeansiennitet innplasseres fra lønnstrinn T2.3.
  • Ansatte med relevant bachelorutdanning og minst to års bransjeansiennitet innplasseres fra lønnstrinn T2.7.
  • Ansatte med relevant masterutdanning innplasseres fra lønnstrinn T2.10.
  • Ansatte i stilling med krav til bachelor/masterutdanning plasseres fra
    lønnstrinn T2.11.
 
 
 
 
T3-Leder
 
1.                    24                                          
2.                    25                  
3.                    26                              
4.                    27                              
5.                    28                              
6.                    29                              
7.                    30                              
8.                    31                  
9.                    32                  
10.                  33
11.                  34
12.                  35
13.                  36
14.                  37
15.                  38
16.                  39
17.                  40
18.                  41
19.                  42
20.                  43 og høyere
 
 
 
 
Merknad:
For alle ansatte med oppnådd 20 års ansiennitet økes lønnsinnplassering med ett lønnstrinn.