Skriv ut

§9 Tekniske opptak:


9.1
En sceneforestilling bygget på en oversettelse kan ikke kringkastes fra teatret i radio eller fjernsyn (transmisjon) uten etter avtale med oversetteren. Det samme gjelder ved adaptasjoner. Det påhviler teatret å gjøre vedkommende kringkastingsstasjon oppmerksom på oversetterens opphavsrettigheter.

9.2
Ved NRK's adaptasjoner av sceneforestillinger gjelder Norsk Oversetterforenings avtale med NRK.

9.3
Overføring til kommersielt videogram/fonogram krever egen avtale. Ved opptak av ferdig forestilling har oversetteren krav på en fri kopi.