Skriv ut

4. Arbeidspliktens omfang


4.1          Generelt

Musikere som er tilsatt før 1.1.2003 kan reservere seg mot å medvirke i grupper med mindre enn 4 musikere. Tutti musikere som er tilsatt før 1.1.2003 kan reservere seg mot å medvirke i grupper med mindre enn 10 musikere. Krav om slike reservasjoner må være framsatt innen 1.7.2004.

For musikere gjelder tjenesteplikten også medvirkning for kringkasting (direkte sending eller opptak) og fonogramutgivelser. Andre lyd- og/eller bildeproduksjoner må avtales med tillitsvalgte.

 

4.2          Konserter

Musikere kan ikke pålegges å medvirke i mer enn

·               4 ordinære konserter eller forestillinger eller inntil 11 barne-, skole- og institusjonskonserter pr. uke, og

·               110 konserter eller forestillinger pr. sesong.

2 konserter som hver varer inntil 1 time og som avvikles innenfor et sammenhengende tidsrom på 4 timer, regnes som 1 konsert.

Arbeid ut over disse begrensningene lønnes etter bestemmelsene for overtid, jf pkt. 5.3.

For konserter på turné gjelder bestemmelsene i Kap. 3.

 

4.3          Prøver

4.3.1       Dagprøver

Prøver skal normalt foregå innenfor tidsrommet kl. 09.00 – 15.00. Akustikkprøver skal normalt ikke overstige ½ time.

4.3.2       Kveldsprøver

Dersom det er nødvendig kan prøver legges til kveldstid med avslutning senest kl. 22.00 inntil 14 kvelder pr. sesong.

For arbeid ut over disse begrensningene betales det tillegg tilsvarende overtidstillegget for samme tidsrom, jf pkt. 5.3.

 

4.3.3       Pauser

Under prøvene skal det være hvilepauser som inngår i tjenestetiden.

1.            Ved prøve inntil 2 timer skal det være en pause på 10 minutter.

2.            Ved prøve inntil 3 timer skal det være en pause på 20 minutter pause.

3.            Ved prøve over 3 timer skal det være en pause på 30 minutter og en pause på 10 minutter.

 

4.3.4       Unntak

Det kan i spesielle tilfeller avtales andre tjenestetidsordninger.