Skriv ut

§2 Tilsetting/oppsigelse


2.1 Fast tilsatt personale
 
aml § 15-4 legges til grunn med hensyn til oppsigelse.
 
Partene har gjensidig rett til å si opp arbeidsforholdet skriftlig senest 31. januar til fratreden ved spilleårets (sesongens) utløp 31. juli.