NTO Avtaler > Musikkselskapet Harmonien – MFO og NTL > Særbestemmelser for NTL-området
Skriv ut

Særbestemmelser for NTL-området


1.1 Arbeidstid
Arbeidstiden skal i den utstrekning det er mulig legges i tidsrommet mellom kl. 07.00
og kl. 17.00, og fordeles på ukens første 5 dager.
Ved orkesterselskapene beholdes ordningen med sommertid i tidsrommet 15. mai til 15. august.
 

1.2 Tellepenger for kasserer
Tellepenger ved de institusjoner som har slik stilling settes til kr 1.400,-.

1.3 Turne
Dersom ansatte som omfattes av denne overenskomst deltar på turne, følger de til enhver tid gjeldende turnebestemmelser i overenskomst mellom Spekter/Orkestrene og LO/Stat/Musikernes Fellesorganisasjon.

Protokolltilførsel 1:
Tidligere bedre ordninger (dvs. «1976 - ordningen») opprettholdes gjennom lokale forhandlinger.