NTO Avtaler > Musikkselskapet Harmonien – MFO og NTL > Kapittel 5 - Særbestemmelser > §6 Instrumenthold, konsertantrekk og forsikringer
Skriv ut

§6 Instrumenthold, konsertantrekk og forsikringer


6.1
Musikerne har rett til fri all risiko-forsikring av sine instrumenter som brukes i orkestret.

6.2
Musikerne plikter til enhver tid å holde arbeidsgiver underrettet om instrumentenes verdi og gi alle opplysninger av betydning for forsikringen, samt omgående gi melding om inntruffet skade.

6.3
Musikerne plikter til enhver tid å holde sine instrumenter i førsteklasses stand. Til vedlikehold av instrumenter samt til fornyelse av strenger og rør m.m., får musikeren dekket utgifter etter regning, såframt partene ikke blir enige om en annen dekningsmåte.