Skriv ut

6.4 Utbetaling av lønn


Lønningsdag
Når ikke annet er bestemt, utbetales all lønn den 20. i måneden. Dette gjelder også faste lønnstillegg og variable lønnstillegg for foregående måned hvis det er praktisk mulig.
 
Faller lønningsdagen på lørdag, søndag, helgedag eller offisiell fridag, skal lønnen utbetales siste virkedag før slike dager.
 
Lønningen utbetales over lønnskonto i bank.
 
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito