Skriv ut

§3 LØNNSRAMMER


3.1 Musikerens fellesorganisasjon, MFO
M2 SUFFLØR
Ans.
0
2
4
6
8
 10
M2.1
15
17
17
21
22
 24
 
M5 INSPISIENTASSISTENT
Ans.
0
2
4
M5.1
7
11
Opprykk til M6
 
M6 INSPISIENT - Ved tilsetting som inspisient godskrives all relevant utdanning i lønnsansienniteten.          
Ans.
0
2
4
6
8
10
12    14
M6.1
22
23
24
27
29
30
33    34
M6.2
34
 
 
 
 
 
 
M6.3
36
 
 
 
 
 
 
 
M10 TEATERMUSIKER OG -SANGER
Ans.
0
2
4
6
8
10
M10.1
23
25
28
30
32
35
MIDLERTIDIG ANSATTE TEATERMUSIKERE
Ans.
0
2
4
6
8
10
Trinn
25
27
30
32
34
37
 
M11 MUSIKALSK LEDER (TEATER)
Ans.
0
M11.1
30
M11.2
32
M11.3
34
M11.4
36