Skriv ut

§ 3 Andre bestemmelser


3.1 Podieinspisient eller annet orkesteradministrativt personale som har podie­tjeneste som sin hovedoppgave skal ha fritt arbeids­antrekk, eller godtgjøring for bruk av private arbeidsklær etter lokal avtale.

3.2 Ved fjernsynsopptak eller -sending av konsert skal orkesteradministrativt personale som medvirker under opptak eller sending betales et ulempetillegg på kr 210,00 for hvert frammøte.