Skriv ut

3. Arbeidsplaner


For arbeidstakere som utfører arbeid til forskjellige tider i døgnet skal det i samarbeid med tillitsvalgte settes opp en arbeidsplan som viser arbeidstakerens arbeids- og fritid, jf arbeidsmiljøloven § 48.

Arbeidsplanen skal foreligge senest 2 måneder før den trer i kraft. Inntreffer det uforutsette omstendigheter, kan den oppsatte arbeidsplanen i samarbeid med tillitsvalgte endres med 14 dagers varsel.

Bruk av delt dagsverk skal begrenses mest mulig, og skal normalt ikke forekomme på lørdager, søndager og andre helligdager. Ved delt dagsverk skal oppholdet mellom frammøtene være minst 5 timer.