Skriv ut

7 Forskudd på fremføringsvederlag


For fremføringsvederlag vises til avtale mellom NTO (Norsk Teater og Orkesterforening) og TONO. 50 % av bestillingshonoraret regnes som forskudd på fremføringsvederlaget. Dette betales direkte til komponist.
For fremføringsvederlag utover dette, betales til TONO iflg. avtalen