Skriv ut

§ 1. GENERELT


Midlertidig ansatte teatermusikere lønnes pr prøve og forestilling, jf disse særbestemmelsenes § 2, pkt 2.2 og 2.3.  Dersom partene er enige om det, kan månedslønn benyttes, jf Kap. 3 § 3.
 
Teatermusiker kan underlegges instruksjon (statisteri) som er i tilknytning til yrkesutøvelsen.
 
   For midlertidig ansatte musikere som lønnes pr. prøve eller forestillinger, har teatret
   innenfor en 14 dagers varslingsfrist,  lønnsplikt for avtalte prøver og/eller forestillinger.