Skriv ut

4.1. Leilighetsvis ansatte musikere


4.1 Leilighetsvis ansatte musikere
4.1.1 Lønn og frammøte
Musiker som engasjeres eller tilsettes for en bestemt produksjon eller ekstramusiker skal ha lønn som følger:
 
 
Lønnen beregnes på grunnlag av
Konsertmester: M15.1 laveste trinn.
Øvrige: M12.1 laveste trinn.
 
Satser pr. fremmøte (tre timer):
Ett fremmøte: 1/23 av mnd. lønn.
Deretter 1/6 av dette pr. halve time.
 
For frilansmusikere med medlemskap i MFO betales 1/22 pr. fremmøte (tre timer), deretter 1/6 av dette pr. halve time.
Musikere lønnes minst for tilsagt tid.
For tjeneste som konsertmester betales i tillegg kr. 200 pr. fremmøte.
Musikere som opptrer i kostyme og evt. sminke betales tillegg i henhold til pkt. 2.4.13.
Vederlag for transmisjoner, fonogramopptak og lignende betales etter samme prinsipp som for fast ansatte musikere.
Musiker som tilsettes for 1 måned eller mer i full stilling lønnes etter overenskomstens ordinære lønnsbestemmelser.
 
4.1.2 Særskilte tillegg
4.1.2.1 Biinstrument
For tjeneste med biinstrument betales et tillegg på kr 125.00 pr. biinstrument for hvert frammøte. Som biinstrument til slagverk regnes kun pauker, melodiske slagverkinstrumenter og elektronikk.
 
4.1.2.2 Opprykkstillegg
For tjeneste som gruppeleder betales et tillegg på kr 282,00 pr. fremmøte.
 
4.2 Andre bestemmelser
4.2.1 Tilreisende musiker
I de tilfeller der musikerne er tilreisende og må overnatte, skal det betales minst 1/23, henholdsvis 1/22 mnd lønn pr. dag.
 
4.2.2 Turné
For tjeneste utenfor orkestrets faste arbeidssted (turné) skal det betales minst 1/23, henholdsvis 1/22 mnd. lønn (eller tilsvarende dagens praksis) pr. dag orkestret er på turné. Det betales ikke for ev. fridag på turné.
Slik tjeneste skal være nærmere avtalt og angitt i arbeidsavtalen, som også skal omhandle andre særskilte betingelser for tjenesten. Statens reiseregulativ gjøres gjeldende.
 
4.2.3 Transport av instrumenter
Utgifter til transport av større instrumenter (cello, harpe, bass, slagverk o.l.) skal dekkes av DNO&B.

 
 
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito