Skriv ut

§10 Kontroll


10.1 Rett og plikt til forestillingskontroll. Honorering
Den tilsatte har plikt og rett til selv å kontrollere forestillingen med mindre annet er avtalt. Etter avtale med teatret kan den tilsatte disponere de medvirkendes tid for kommentarer.
Slik kontroll bør normalt skje før 15. spilte forestilling.
Kontroller ut over dette kan partene avtale etter hensiktsmessighet.

For Carte Blanche avtales det kontroll i hvert enkelt tilfelle.

    I de tilfeller kontrollen/oppfølgingen skjer etter teatrets anmodning eller innenfor den tilsattes kontrollrett, jf. 1. ledd., honoreres den medgåtte tid med 1/133 av normalsatsen pr. time, med mindre annet er avtalt.

    10.2 Påkrevde prøver og oppjusteringer av forestillingen
    Dersom det i forbindelse med slike kontroller og etter avtale med teatrets ledelse ansees påkrevet å avholde prøver eller foreta oppjusteringer av forestillingen (f.eks. ved scenografi, kostymer,o.l.) skal dette arbeidet honoreres i samsvar med bestemmelsen i §§ 3.4 og 3.6.