Skriv ut

1. Lønn og frammøte


Musiker som engasjeres eller tilsettes som vikar eller ekstramusiker for et tidsrom på inntil 1 måned skal ha lønn på minst kr 365,00 pr. time. Musiker som tilsettes for 1 måned eller mer lønnes etter overenskomstens ordinære lønnsbestemmelser. 

 

Musikeren lønnes for den tiden han er tilsagt. Hvert frammøte regnes til minst 2 1/2 time for konserter og 3 timer for annet frammøte. Arbeid utover dette lønnes pr. påbegynt halvtime.