Skriv ut

§4 Saksbehandling


Resultatet av forhandlinger etter §§ 1 og 2 og avtaler etter § 3 skal innberettes til partene sentralt.
               
Forhandlingene med grunnlag i §§ 1, 2 og 3 skal føres etter reglene i Hovedavtalen.