Skriv ut

§1 Arbeidets omfang


 Arbeidets omfang skal være fastlagt i egne instrukser eller arbeidsbeskrivelser for hver stilling. Instrukser og arbeids­beskrivelser skal være utarbeidet med utgangspunkt i retningsgivende mønsterinstrukser vedtatt av de sentrale partene, og fastsatt etter lokale drøftinger.