Skriv ut

§ 4 Turné/dagsreiser


4.1 Orkesteradministrativt personale har plikt til å delta på orkestrets turnéer og dagsreiser, med de samme begrensninger som for orkestrets musikere (jfr. særbestemmelser).

4.2 Etter turné på 3 døgn eller mer har orkester­administrativt personale krav på 1 fridag med lønn, fortrinnsvis i tilknytning til turnéens avslutning. Det kan lokalt avtales andre ordninger.

Merknad: Dersom samme bestemmelse for musikerne i orkestrene endres, forutsettes pkt. 4.3 endret tilsvarende.

4.3 For pålagt overtid på turné skal det betales overtids­godtgjøring i h.h.t. kap. 1 §8.4