Skriv ut

§2 ARBEIDSTØY/VERNEUTSTYR


2.1  Arbeidstøy
Virksomheten kan bestemme at forskjellige arbeidsgrupper skal benytte uniform eller arbeidsdrakt.Den enkelte virksomhet velger selv om den vil gi uniforms- /arbeidsdraktsgodtgjørelse på minst kr 1.400,00 pr. år eller selv bekoste uniform/arbeidsdrakt. Dette forutsettes å dekke minimum 2 sett arbeidstøy pr. år.
 
Bedre ordninger opprettholdes.
 
2.2  Verneutstyr
Virksomheten holder nødvendig verneutstyr