Skriv ut

§7 Pensjonsalder


7.1
Musikerne er tilsluttet pensjonsordning i samsvar med avtale, og fratrer med straks begynnende pensjon i forhold til opptjente rettigheter uten forutgående oppsigelse ved utgangen av den måned vedkommende fyller 65 år.