Skriv ut

4 Særlig krevende oppgaver


For særlig krevende oppgaver, med f.eks. stor kompleksitet, mange stemmer, vesentlig andel av den dramatiske helhet o.l. kan minimumshonoraret økes etter nærmere avtale mellom opphavsmann og oppdragsgiver.