Skriv ut

§1 Pensjon


1.1 Generelt
   Det er inngått avtale om tilslutning til felles pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) med virkning fra 1.1.1992 (orkesterselskapene) og 1.7.1993 (teatrene og Den Norske Opera).

   Arbeidstakerens andel av premien settes lik 2% av pensjonsgrunnlaget. For øvrig vises til KLPs vedtekter.

1.2 Pensjonsgrunnlag
   Inntekt må være godtgjøring for arbeids­ytelse for å kunne medregnes i pensjons­grunnlaget.
   All godtgjøring i tillegg til vanlig regulativlønn kan kun gjøres pensjons­givende når den er godtgjort gjennom B-regu­la­tivet som årsbeløp, og blir utbe­talt på samme måte som regulativlønn.
Partene sentralt blir enige om hvilke ytelser som skal inngå i den pensjons­givende inntekt.