Skriv ut

7.2 Rekruttering / personlige ordninger


I de tilfeller hvor det er helt spesielle problemer med å rekruttere eller beholde kvalifiserte arbeidstakere, vil partene etter forhandlinger kunne inngå avtale for den enkelte arbeidstaker om

1. endret lønnstrinnsplassering innenfor samme stillingsgruppe

eller

2. spesiell avlønning som en personlig ordning.
 
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito