Skriv ut

§2 Tilsetting/oppsigelse


Norske Dansekunstnere sender før hver sesong medlemsliste til samtlige teatre tilsluttet Norsk teater- og orkesterforening.
aml § 15-4 legges til grunn med hensyn til oppsigelse.
 
Partene har gjensidig rett til å si opp arbeidsforholdet skriftlig senest 31. januar til fratreden ved spilleårets (sesongens) utløp 15. august.
 
Partene er enige i at prøvedans avholdes når 3 eller flere dansere tilsettes, og alltid ved fast tilsetting.
 
Partene forutsetter at koreograf eller den han/hun måtte bemyndige er til stede under prøvedansen.
 
Institusjonen gir Norske Dansekunstnere skriftlig beskjed senest 1 måned før prøvedans skal avholdes med angivelse av oppgavens art.
 
Institusjonen forplikter seg til å påse at kun de som er direkte involvert i prøvedansen er til stede under prøven.
 
Ved video-opptak av prøvedans må dette bekjentgjøres og grunngis overfor deltakerne. Opptaket må kun brukes i forbindelse med tilsettingen, og slettes etter bruk.
 
Arbeidsgiver bør normalt innen 2 uker etter prøvedans gi den arbeidssøkende beskjed om eventuelt engasjement.