Skriv ut

§3 Lønnsrammer


3.3 Musikernes Fellesorganisasjon (MFO)
 
M12 ORKESTERMUSIKER I  
Ans.
0
2
4
6
8
10
20
M12.1
 
26
28
30
32
34
36
37
M12.2
 
26
28
30
32
34
36
37
M12.3
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M12.4
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M12.5
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M13a ORKESTERMUSIKER IIa  
Ans.
0
2
4
6
8
10
20
M13a.1
 
28
30
32
34
36
38
39
M13a.2
 
28
30
32
34
36
38
39
M13a.3
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M13a.4
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M13a.5
42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nestgruppeledere bratsj, cello, kontrabass og 2. fiolin; 3. horn m/begrenset plikt til opprykk til 1. horn; repetitør.  
 
 
M13b ORKESTERMUSIKER IIb  
Ans.
0
2
4
6
8
10
20
M13b.1
 
30
32
34
36
38
40
41
M13b.2
 
30
32
34
36
38
40
41
M13b.3
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M13b.4
42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M13b.5
44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. piccolist m/fløyte; 1. engelsk­hornist m/obo; alternerende 1. blåsere, slagverker og pauke; 3. horn/alt. 1. horn; musikere med 1. plikt til å spille basstrombone, bassklarinett eller kontrafagott 
 
 

 
M15 ORKESTERMUSIKER IV  
Ans.
0
2
4
6
8
10
20
M15.1
 
34
36
38
40
41
43
44
M15.2
 
34
36
38
40
41
43
44
M15.3
42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M15.4
44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M15.5
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alt. solocellist,nestgruppeleder 1.fiolin, konsertmester III, 1. repetitør, kormester., alt. 1. kontrabassist, alt. 1. bratsjist, alt. gruppeleder 2. fiolin.  
 
 
M15b ORKESTERMUSIKER IVb  
Ans.
0
2
4
6
8
10
20
M15.1
 
35
37
39
41
42
44
45
M15.2
 
35
37
39
41
42
43
44
M15.3
43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M15.4
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M15.5
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solocellist, 1. kontrabassist, 1. bratsjist, 1. fløytist, 1. oboist, 1. klarinettist, 1. fagottist, 1. trompeter, 1. basunist, 1. hornist, 1. tubaist, 1. slagverker, 1. paukist, 1. harpist, 1. pianist, gruppeleder 2. fiolin, konsertmester II
 
 
M16 ORKESTERMUSIKER V
Ans.
0
M16.1
 
50
M16.2
 
52
M16.3
 
54
M16.4
 
56
Konsertmester I, alt. konsertmester I.  
 
 

 
M18 ORKESTERREGISSØR  
Ans.
0
2
4
6
8
20
M18.1
 
25
27
29
31
33
34
M18.2
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M18.3
37
 
 
 
 
 
 
 
M18.4
39
 
 
 
 
 
 
 
M19 NOTEARKIVAR  
Ans.
0
2
4
6
8
20
M19.1
 
19
21
23
25
27
28
M19.2
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M19.3
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M20 PODIEINSPISIENT  
Ans.
0
2
4
6
8
20
M20.1
19
21
23
25
27
28
M20.2
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Administrativt personale (NTL)

A1 FULLMEKTIG/ASSISTENT

Ans
0
2
4
6
8
10
20
A1.1
1
1
1
2
3
5
6
A1.2
7
 
 
 
 
 
 
A1.3
9
 
 
 
 
 
 

 

A2 SEKRETÆR

Ans
0
2
4
6
8
10
20
A2.1
1
2
3
5
7
9
10
A2.2
11
 
 
 
 
 
 
A2.3
12
 
 
 
 
 
 

 (sekretærer med liten grad av selvstendige saksbehandlingsoppgaver)

 

A3 SAKSBEHANDLER I (FØRSTESEKRETÆR)

Ans
0
2
4
6
8
10
20
A3.1
5
7
9
11
12
14
15
A3.2
14
 
 
 
 
 
 
A3.3
16
 
 
 
 
 
 

 (sekretærer med stor grad av selvstendige saksbehandlingsoppgaver)

 


 

A4 SAKSBEHANDLER II (KONSULENT)

Ans
0
2
4
6
8
10
20
A4.1
7
9
11
12
14
16
17
A4.2
16
 
 
 
 
 
 
A4.3
18
 
 
 
 
 
 

 

A5 MELLOMLEDER I

Ans
0
2
4
6
8
10
20
A5.1
11
12
14
16
18
20
21
A5.2
22
 
 
 
 
 
 
A5.3
24
 
 
 
 
 
 

 (Lavere mellomledernivå hvor vedkommende er underlagt en annen innen eget fagfelt)

 

A6 MELLOMLEDER II

Ans
0
2
4
6
8
10
20
A6.1
16
18
20
22
24
26
27
A6.2
28
 
 
 
 
 
 
A6.3
30
 
 
 
 
 
 

 

A7 LEDER

Ans
0
A7.1
30
A7.2
32
A7.3
34
A7.4
36
A7.5
38