Skriv ut

§1 Justerings og normeringsforhandlinger


Partene sentralt kan avsette en viss andel av den økonomiske rammen til justerings- og normeringsforhandlinger.
Forhandlingene føres innenfor en fastsatt økono­misk ramme, og kan gjelde følgende forhold:
  1. unormerte stillinger (stillinger hvor lønnsplasseringene ikke er sentralt fast­satt) som ikke er lønnsmessig knyttet til normerte stillinger.
  2. endring i en stillings/stillingsgruppes arbeids- og ansvarsområde.
  3. behov for å rekruttere, eventuelt beholde kvalifisert arbeidskraft.