Skriv ut

§9 Lønnsansiennitet


Ansiennitet regnes fra fylte 16 år ved profesjonell utøvelse som danser.
- Godkjent 3-årig høyskoleutdannelse i dans gir 2 års ansiennitet.
- For frilans dansere fastsettes datoen alltid til nærmeste halvår oppover.