Skriv ut

4.2. Andre bestemmelser


4.2.1 Tilreisende musiker
I de tilfeller der musikerne er tilreisende og må overnatte, skal det betales minst 1/23, henholdsvis 1/22 mnd lønn pr. dag.
 
4.2.2 Turné
For tjeneste utenfor orkestrets faste arbeidssted (turné) skal det betales minst 1/23, henholdsvis 1/22 mnd. lønn (eller tilsvarende dagens praksis) pr. dag orkestret er på turné. Det betales ikke for ev. fridag på turné.
Slik tjeneste skal være nærmere avtalt og angitt i arbeidsavtalen, som også skal omhandle andre særskilte betingelser for tjenesten. Statens reiseregulativ gjøres gjeldende.
 
4.2.3 Transport av instrumenter
Utgifter til transport av større instrumenter (cello, harpe, bass, slagverk o.l.) skal dekkes av DNO&B.
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito