Skriv ut

§4 Assistenter


§§ 4.1 - 4.4 Assistenter for koreografer

4.1 Lønn. Ansiennitet

Assistenter for koreografer skal lønnen fra ltr. 3 - 7 etter ansiennitet og tidligere erfaring.

Ansiennitetsberegningen følger de samme retningslinjer som overenskomsten ellers angir.

4.2 Opparbeidet høyere lønnsansiennitet

Dog skal koreografassistenter som har opparbeidet høyere lønnsansiennitet ved de teatre denne avtalen omfatter, opprettholde den lønn de der ville fått.

4.3 Assistent som også medvirker

Fungerer koreografassistenten som utøver på scenen i en produksjon, skal vedkommende ha en ekstragodtgjørelse på en halv dagsgasje pr. prøve. Leder vedkommende koreografassistent selv sceneprøver, skal ekstragodtgjørelse være en hel dagsgasje pr. prøve.

4.4 Praktikanter

Disse bestemmelsene omfatter ikke bruk av koreografassistenter som må betraktes som praktikanter. Ved slike tilfeller avtales vilkår og godtgjørelse fra gang til gang.

4.5 Assistenter for instruktører, scenografer og kostymetegnere

Assistenter for instruktører og scenografer /kostymetegnere avlønnes i følge avtale som inngås i hvert enkelt tilfelle.