NTO Avtaler > DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito > Kapittel 4 - Leilighetsvis ansatte > 4.3 Særavtale om aspirantplasser for dansere ved Nasjonalballetten
Skriv ut

4.3 Særavtale om aspirantplasser for dansere ved Nasjonalballetten


4.3.1 Generelt
Som et virkemiddel for å fremme rekrutteringen av norske, profesjonelle klassiske ballettdansere er det fra 1. august 1997 opprettet aspirantplasser ved Nasjonalballetten ved DNO&B. Aspirantplassene er et tilbud om praksisarbeid for unge dansere, og er betinget av at DNO&B mottar statlige tilskudd som dekker de lønnskostnader tiltaket til en hver tid medfører for DNO&B.
I tillegg til Hovedtariffavtalens bestemmelser, herunder også særbestemmelser for dansere ved DNO&B, gjelder følgende særskilte ansettelsesvilkår:
 
 
4.3.2 Tilsetting
Som aspiranter kan det bare ansettes dansere i alderen 16 - 20 år.
Tilsetting skal skje etter prøvedans.
Aspirantene ansettes for inntil 2 år, jf arbeidsmiljøloven § 14 9 (1), bokstav c). I særskilte tilfeller og etter avtale med tillitsvalgte kan ansettelsen forlenges med inntil 1 år.
 
 
4.3.3 Arbeidsoppgaver
Aspirantplassene er ikke å anse som en del av de faste stillingene for dansere ved Nasjonalballetten, og skal ikke være til fortrengsel for fast eller leilighetsvis ansatte dansere.
Aspirantenes rettigheter og plikter framgår av eget reglement for aspirantordingen, jf arbeidsmiljøloven § 14 17 (1).
Ved behov for stedfortreder i annet arbeid enn det aspiranten har innstudert som reserve kan aspiranten ansettes som vikar etter de alminnelige reglene for vikaransettelse
 
 
4.3.4 Lønn
Aspirantene lønnes i M28.
 
 
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito