Skriv ut

5. Militærtjeneste og siviltjeneste


5.1          Rett til lønn

Arbeidstaker som møter til pliktig repetisjonsøvelse i forsvaret eller sivilforsvaret beholder sin lønn i Stiftelsen KSO under øvelsen.

 

5.2          Lønnens størrelse

Lønnen fastsettes iht pkt. 4.1.2. Det gjøres fradrag for godtgjøringer som arbeidstakeren mottar fra forsvaret eller sivilforsvaret.

 

5.3          Ferieopptjening

Ferie opptjenes som om arbeidstakeren var i ordinært arbeid.