Skriv ut

§6 Medarbeidere/bemanning/rollebesetning


6.1 Tilknytning av medarbeider

Det tilligger teatret så langt som mulig å knytte til seg de medarbeidere som koreograf/instruktør/scenograf/kostymetegner ønsker til den enkelte produksjon.

6.2 Rollebesetning

Teaterledelsen besetter/bemanner oppsetningen i samråd med instruktør/koreograf/scenograf/ /kostymetegner i god tid før prøvene skal begynne. Det samme gjelder hvis sykdom nødvendiggjør ombesetninger.

6.3 Avtale om prøvedans

Koreograf og teatrets ledelse avtaler for den enkelte oppsetting om prøvedans skal avholdes. Ved slik prøvedans skal koreografen, eller den han/hun bemyndiger, være til stede og lede prøvene.