Skriv ut

C. Opphavsrettslige bestemmelser


C-1 Produksjonsrett
Produksjonsretten løper i to år fra inngåelse av normalkontrakt.
 
C-2  Visningsrett
A. Visningsrett
Visningsretten løper i to år fra premieredato. Visningsretten omfatter retten til å vise produksjonen hvor som helst innen kontraktsperioden.
Dramatikeren kan i kontrakten ta forbehold med hensyn til oppføringer på steder i Norge hvor det er andre scener.
B. Forlengelse av visningsrett
Dersom oppsetningen spilles fortløpende, men ikke er utspilt innen 2 - to - år etter premieré-dato, kan teatret få forlenget visningsretten med 2 - to - år ved å betale et tilleggshonorar på
50 - femti - prosent av det totale grunnhonorar.
 
C-3 Transmisjoner og overføringer
Verket kan, med de unntak som følger av åndsverkloven, kringkastes fra teatret i radio eller fjernsyn etter avtale med dramatikeren.
 
C-4  Videogram
a) Videogram
Overføring til kommersielt videogram krever egen avtale.
b) Videogram til arkiv
Dersom det blir gjort videogramopptak av forestillingen til internt bruk ved teatret, har dramatikeren rett til en kopi. Denne kopien er kun til privat bruk og må ikke viderekopieres eller videreutnyttes på noen måte. Norske Dramatikeres Forbund har rett til å kjøpe en kopi til sitt arkiv.
 
C-5  Endringer i verket
Teatret kan ikke foreta betydelige endringer i verket uten etter avtale med dramatikeren. Dramatikeren skal også godkjenne verkets endelige tittel.