NTO Avtaler > Spekter - Fagforbundet > Kapittel 4 FORHANDLINGSBESTEMMELSER > §1 JUSTERINGS- OG NORMERINGSFORHANDLINGER
Skriv ut

§1 JUSTERINGS- OG NORMERINGSFORHANDLINGER


Partene sentralt kan avsette en viss andel av den økonomiske rammen til justerings- og normerings­forhandlinger.
Forhandlingene føres innenfor en fastsatt økonomisk ramme, og kan gjelde følgende forhold:

  1. unormerte stillinger (stillinger hvor lønnsplasseringene ikke er sentralt fast­satt) som ikke er lønnsmessig knyttet til normerte stillinger.
  2. endring i en stillings/stillingsgruppes arbeids- og ansvarsområde.
  3. behov for å rekruttere, eventuelt beholde kvalifisert arbeidskraft.