Skriv ut

§6 Medarbeidere/ Bemanning/ rollebesetning


6.1 Tilknytning av medarbeider
Det tilligger teatret så langt som mulig å knytte til seg de medarbeidere som koreograf ønsker til den enkelte produksjon.
 

6.2 Rollebesetning
Teaterledelsen besetter oppsetningen i samråd med koreograf i god tid før prøvene skal begynne. Det samme gjelder hvis sykdom nødvendiggjør ombesetninger.
 

6.3 Avtale om prøvedans
Koreograf og teatrets ledelse avtaler for den enkelte oppsetting om prøvedans skal avholdes. Ved slik prøvedans skal koreografen, eller den han/hun bemyndiger, være til stede og lede prøvene.