NTO Avtaler > Spekter - LO forbundene 2016 - 2018 > 7. Særbestemmelser Fagforbundet vedr. skrift i kostyme
Skriv ut

7. Særbestemmelser Fagforbundet vedr. skrift i kostyme


n = Fagforbundet

n = NTL

n = MFO

Tjenestegjør teknisk personale under tekniske skift i kostyme som knytter seg til forestillingens stil og miljø, godtgjøres dette med kr. 250,- pr. forestilling. Slik godtgjørelse utbetales ikke dersom vedkommende mottar statisthonorar.