Skriv ut

2. Lønnsrammer


A. NTL 

 

B. MFO 

 

M12 Orkestermusiker I 

 

Ans.

0

2

4

6

8

10

M12.1

26

28

30

32

34

36

M12.2

28

30

32

34

36

38

M12.3

38

 

 

 

 

 

M12.4

40

 

 

 

 

 

M12.5

42

 

 

 

 

 

 

M13a Orkestermusiker IIa

Ans.

0

2

4

6

8

10

M13a.1

28

30

32

34

36

38

M13a.2

30

32

34

36

38

40

M13a.3

40

 

 

 

 

 

M13a.4

42

 

 

 

 

 

M13a.5

44

 

 

 

 

 

 

Nestgruppeledere bratsj, cello, kontrabass og 2. fiolin; 3. horn m/begrenset plikt til opprykk til 1. horn.

 

M13b Orkestermusiker IIb 

Ans.

0

2

4

6

8

10

M13b.1

30

32

34

36

38

40

M13b.2

32

34

36

38

40

42

M13b.3

42

 

 

 

 

 

M13b.4

44

 

 

 

 

 

M13b.5

46

 

 

 

 

 

 
 

1. piccolist m/fløyte, 1. engelsk­hornist m/obo, alternerende 1. blåsere, slagverker og pauke; 3. horn/alt. 1. horn; musikere med 1. plikt til å spille basstrombone, bassklarinett eller kontrafagott. 

 

M 14 Orkestermusiker III 

Ans.

0

2

4

6

8

10

M14.1

32

34

36

38

40

42

M14.2

34

36

38

40

42

44

M14.3

44

 

 

 

 

 

M14.4

46

 

 

 

 

 

M14.5

48

 

 

 

 

 

 
 

Nestgruppeleder 1. fiolin, konsertmester III. 

 

M15 Orkestermusiker IV

Ans.

0

2

4

6

8

10

M15.1

34

36

38

40

40

42

M15.2

36

38

40

42

42

44

M15.3

44

 

 

 

 

 

M15.4

46

 

 

 

 

 

M15.5

48

 

 

 

 

 

 
 

Solocellist, alt. solocellist, konsertmester II, 1. kontra­bassist, alt. 1. kontrabassist, 1. brat­sjist, alt. 1. bratsjist, 1. fløytist, 1. oboist, 1. klarinettist, 1. fagot­tist, 1. trompetist, 1. kornettist, 1. basunist, 1. hornist, tuba­ist, 1. slagverker, paukist, harpist, pianist, gruppeleder 2. fiolin, alt. gruppeleder 2. fiolin. 

 

Konsertmester i Blåseensemblet lønnes i lønnsrammealternativ M15.4. 

 

M16 Orkestermusiker V

Ans.

0

M16.1

48

M16.2

50

M16.3

52

M16.4

54

 

Konsertmester I, alt. konsertmester I. 

 

M18 Orkesterregissør

 

Ans.

0

2

4

6

8

M18.1

32

32

34

36

38

M18.2

40

 

 

 

 

M18.3

42

 

 

 

 

 
 

M19 Notearkivar

Ans.

0

2

4

6

8

M19.1

25

26

28

30

32

M19.2

32

 

 

 

 

M19.3

34

 

 

 

 

 

M20 Podieinspisient

Ans.

0

2

4

6

8

M20.1

25

26

28

30

32

M20.2

34

 

 

 

 

 

2.1 Rotering

 

Etter avtale med arbeidsgiver kan en gruppelederfunksjon, 1. blåserfunksjon eller konsert­mester­funksjon ivaretas av flere musikere som roterer etter en nærmere fastsatt ordning. De musikerne som deltar i slike roterings­ordninger skal i tillegg til lønn i den lavere stillingen, lønnes med et tillegg som tilsvarer den forholdsmessige delen av differansen mellom musikerens lønn i den lavere stillingen og lønn i den høyere stillingen. Roteringstillegget bortfaller dersom roteringsordningen i en gruppe opphører, eller dersom en musiker trekker seg ut av ordningen.