Skriv ut

§1 Definisjoner


1.1 Lønn omfatter stillingens lønn i h.h.t. hovedregulativets (A-tabellens) og tilleggsregulativets (B tabellens) satser såframt ikke annet er avtalt.

1.2 Med sesong menes tiden 1. august til 31. juli påfølgende år.

1.3 Med tjenesteuke menes mandag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00.