Skriv ut

A. Definisjoner


Under henvisning til åndsverkslovens bestemmer, forstås i denne avtale med:
DRAMATIKEREN: Verkets opphavsmann, samt eventuelle rettsetterfølgere
TEATRET: Teater som er medlem av Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO).
VERK: Tekstgrunnlaget for scenisk produksjon.
FALT I DET FRI: Verk av dramatikere som har vært døde i 70 år eller lenger.
HELAFTENS VERK: For voksne: Verk som er 70 minutter eller lengre.
For barn: Verk som er 60 minutter eller lengre.
PRODUKSJONSRETT: Rett til å sette et verk i produksjon.
VISNINGSRETT: Rett til å vise en produksjon for allmennheten.
GRUNNHONORAR: Honorar for produksjons- og visningsrett av verket
Grunnhonoraret er å regne som forskudd på royalty.
ROYALTY: 13 – tretten  - prosent av billettinntektene utbetalt etter at grunnhonoraret er inntjent.
GJENBRUK: Nye produksjoner basert på verket.