Skriv ut

§1 Generelt


Regulativet er et bruttolønnsregulativ. Opprettholdes det pensjonsordninger med fri pensjon eller lavere pensjonstrekk enn 2% og ytelser som tilnærmet svarer til ytelsene etter pensjonsordningens normalvedtekter, må det foretas en omregning slik at nettolønnen svarer til regulativets satser fratrukket 2% av pensjonsgrunnlaget.