Skriv ut

§5 Godtgjøring for særskilt arbeidstid


NB: Gjaldt til 31.12.06 og er opphevet fra 1.1.07 (erstattet av ny  § 5.9 i særbestemmelsene)