Skriv ut

Kap. 2.6 Ferie og fritid


2.6.1 Generelt
Ferie gis i samsvar med bestemmelser i ferieloven og overenskomsten del A.
 
2.6.2 Ekstra ferie for arbeidstakere over 60 år
Partene er enige om at ekstraferien ikke kan kreves lagt til tidspunkt som skaper vesentlige vanskeligheter for avviklingen av det arbeidet som skal utføres i henhold til oppsatte planer. Det er en forutsetning at arbeidstakerens ønsker når det gjelder avviklingen av ekstraferien imøtekommes så langt som mulig.
 
2.6.3 Sykdom ved ferieavvikling
Arbeidstakere som godtgjør ved legeattest at vedkommende under ferie har vært arbeidsufør i minst 5 virkedager, får tilsvarende ferie erstattet. Med mindre annet er fastsatt regnes de første 5 uker av ferien etter 1. juni som ferie iht. ferieloven og overenskomsten del A, med mindre annet er fastsatt.
 
2.6.4 Særlige bestemmelser for enkelte grupper
For repetitører, orkestermusikere, sangsolister, ballettdansere, inspisienter, sufflører og korsangere gjelder følgende:
I tilknytning til sommerferiens slutt har den ansatte rett til å være fritatt for all bundet arbeidstid i 2 uker for egenøving og forberedelser før sesongen begynner.
Repetitørene og orkestermusikere har tjenestefri fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag, samt 3 sammenhengende dager i julen inklusive søn- og helligdager.
For orkestermusikere skal 4 ukers sammenhengende ferie legges i tidsrommet 20. juni til 20. august.
Repetitører skal ha 4 uker sammenhengende ferie.
For ballettdansere skal prøvetiden den første ordinære arbeidsuken etter ferien ikke overstige 5 timer pr. dag.
For inspisienter og sufflører kan disse to ukene etter avtale legges til andre tider.
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito