Skriv ut

§5 Ferier tjenestefri og fritid


5.1 Ferie
5.1.1
Musikeren har rett til ferie i h.h.t. Ferielovens bestemmelser og denne legges som 4 ukers sammen­­hengende sommerferie. Ferien legges i tidsrommet 20. juni til 20. august, med mindre annet er avtalt lokalt

Umiddelbart etter sommerferien har musikeren rett til å være fritatt fra all tjeneste i 2 uker til individu­ell øving før sesongen begynner.

5.2 Tjenestefri
5.2.1    Musikerne kan pålegges helgetjeneste på lørdag og/eller søndag, prøver så vel som konserter, i inntil 12 helger pr. sesong. Lørdag - og søndagstjeneste i forbindelse med turne inkluderes i antall helgetjenester.
 
5.2.2 Musikerne har rett til å være fritatt for prøver og konserttjeneste 1 uke i julen og 8 dager i påsken.

5.3 Annet

5.3.1 Etter fravær på grunn av pålagt førstegangstjeneste har musikeren rett til 2 uker fri med full lønn til individuell øving før musikeren igjen inntrer i orkestertjenesten.

5.3.2 Etter fravær på grunn av pålagt repetisjonsøvelse på minimum 2 uker, skal musikeren gis rimelig tid til øving før musikeren gjeninntrer i orkestertjenesten.