Skriv ut

3.9 Godtgjøringer


3.9.1 Reise og arbeid mellom kl. 24.00 og 08.00
For arbeid mellom kl. 24.00 og kl. 08.00 utbetales det i tillegg til ordinær lønn 100 % pr. påbegynt time. For reise i samme tidsrom betales ordinær timelønn, såfremt det ikke gis nattillegg eller soveplass benyttes.
 
3.9.2 Tap av pause
Tap av den daglige tarifferte pause kompenseres med avspasering time for time og utbetaling av et tillegg på 50 % i forhold til ordinær lønn.
 
3.9.3 Reise og arbeid på fridager
Må det arbeides eller reises på fridager som ikke kompenseres med andre fridager, betales dette med tillegg til ordinær lønn + 100 % for hver påbegynt time.
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito