Skriv ut

§5 VEDERLAG FOR EKSTRATJENESTE


5.1 For dobbeltforestilling betales 1 dagsgasje ekstra. To forestillinger som medregnet pausen ikke varer mer enn 3 timer til sammen regnes som én forestilling.
Når to forestillinger blir avviklet mellom kl. 10.00 og 16.00 regnes disse ikke som dobbeltforestilling.
 
5.2 For medvirkning i tre prøver eller to prøver og én forestilling samme dag, betales det et tillegg tilsvarende B-regulativets trinn 2.
 
5.3 For 1. og 17. mai betales 150% tillegg for arbeid inntil kl. 19.00 og 100% tillegg etter kl. 19.00.
 
Merknad: Som en prøveordning i tariffperioden kompenseres ovenstående i h.h.t. Fellesbestemmelsene § 5.8.
 
5.4 For arbeid mellom kl. 23.00 og den ordinære arbeidstids begynnelse betales overtidstillegg med 100%.
 
5.5 Ved overtakelse av generalprøve eller forestilling på mindre enn 72 timers varsel, betales et tillegg tilsvarende B-regulativets trinn 2.
 
Ved overtakelse av generalprøve eller forestilling på mindre enn 48 timers varsel, betales et tillegg tilsvarende B-regulativets trinn 3.
 
5.6 Individuell suffli utenom ordinær prøvetid lønnes som overtid med 100% tillegg.
 
5.7 Ved beregning av dagsgasje anvendes 312 som divisor.