Skriv ut

§5 Ferier, tjenestefri og fritid


5.1.1
Musikeren har rett til ferie i h.h.t. Ferielovens bestemmelser og denne legges som 4 ukers sammenhengende sommerferie. Ferien legges i tidsrommet 20. juni til 20. august, med mindre annet er avtalt lokalt

Umiddelbart etter sommerferien har musikeren rett til å være fritatt fra all tjeneste i 2 uker til individuell øving før sesongen begynner.
 
5.1.2.
Etter endt lønnet foreldrepermisjon med en sammenhengende varighet på minst 40 uker, har musikeren rett til å være fritatt fra all tjeneste i 2 uker til individuell øving før musikeren gjeninntrer i orkestertjenesten.
 
5.2 Tjenestefri
5.2.1
Musikerne kan pålegges helgetjeneste på lørdag og/eller søndag. Musikerne skal ha helt tjenestefri i minst 30 helger i løpet av en sesong, samt de2 helger i fbm individuell øving før sesongstart – jmf § 5.1.1 siste ledd.
 
 
5.2.2
Musikerne har rett til å være fritatt for prøver og konserttjeneste 1 uke i julen og 8 dager i påsken.
 
5.3 Annet
5.3.1
Etter fravær på grunn av pålagt førstegangstjeneste har musikeren rett til 2 uker fri med full lønn til individuell øving før musikeren igjen inntrer i orkestertjenesten.
 
5.3.2
Etter fravær på grunn av pålagt repetisjonsøvelse på minimum 2 uker, skal musikeren gis rimelig tid til øving før musikeren gjeninntrer i orkestertjenesten.