Skriv ut

§2 Arbeidstid


2.1
Podieinspisientenes arbeidstid følger normalt orkestrets tjenesteplan. Orkesterregissørenes og notearkivarenes arbeidstid følger orkestrets tjenesteplan når dette er nødvendig.

2.2
Arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes i 8 perioder på inntil 4 uker pr. sesong. Den ordinære arbeidstiden må i løpet av 4 uker i gjennomsnitt ikke overstige virksomhetens grenser for ordinær arbeidstid, og heller ikke overstige:
 
- 10 timer i løpet av 24 timer
- 54 timer i løpet av 7 dager.
 
Den praktiske gjennomføring av gjennomsnittsperiodene skal drøftes med de tillitsvalgte