NTO Avtaler > NTO - Norsk Oversetterforening > Generelle bestemmelser > §2 Utgangsversjon/sekundæroversettelser:
Skriv ut

§2 Utgangsversjon/sekundæroversettelser:


2.1
Oversettelsen bør skje på grunnlag av originalen. Dersom tungtveiende grunner likevel tilsier at en oversettelse til tredjespråk blir utgangsversjon for oversettelsen til norsk (sekundæroversettelse), gjelder følgende:

2.2
Dersom oversetteren på eget initiativ legger en fremmedspråklig oversettelse til grunn for sin norske versjon, påhviler det oversetteren selv å gjøre opp mellomværendet med rettighetshaveren til mellomoversettelsen. Teatret bør på sin side være behjelpelig med å oppspore slike rettighetshavere.

2.3
Dersom det er teatret som tar initiativet til en slik sekundæroversettelse, påhviler det teatret å gjøre opp mellomværendet med alle rettighetshavere.