Skriv ut

3.2 Statens reiseregulativ


A. Statens reiseregulativ gjelder for området.
B. Bestemmelsene i statens reiseregulativ gjøres gjeldende for alle som reiser innenlands i tjeneste for virksomheten hvis ikke annet er bestemt eller følger av tilsettingsvilkårene.
C. For reiser utenfor riket og for reiser av særlig art, kan virksomhetene lokalt inngå avtale med de ansattes organisasjoner om annen godtgjørelse enn bestemt i reiseregulativet og om særlige regler for beregningen. For slike reiser kan virksomhetene også inngå lokale avtaler vedrørende øvrige bestemmelser i kap. 3
D. Dagsreise og turnédager skal ikke for noen enkeltes vedkommende til sammen overstige 120 dager i året.
E. For tjenestereiser gjelder § 8 i Hovedtariffavtalen i staten, fellesbestemmelser.
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito