Skriv ut

§3 FERIE/FRI


3.1 Det gis ferie iht. ferieloven.
I tilknytning til fellesbestemmelsene § 5.8: 2 uker fri med lønn
I tillegg til ferien har inspisienten: 2 uker fri med lønn
Avtale om avvikling av friukene skal skje med minst en måneds varsel.